Oznam - preplatok za školský internát Doporučený

  • Napísal(a)  Ing. Janka Zajoncová
  • Prečítané 81 krát

Oznamujeme žiakom a rodičom, že preplatok za školský internát, ktorý vznikol za mesiac apríl 2020, na základe prerušenia vyučovania na školách a školských zariadeniach z dôvodu šírenia respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19, bude presunutý na mesiac september 2020.

Vracia sa len žiakom 4. ročníka, ktorí ukončili školskú dochádzku, a tým, ktorí v budúcom školskom roku na školský internát nenastúpia.

Ing. Janka Zajoncová
zástupkyňa riaditeľa školy pre technicko-ekonomické činnosti