Oznam - preplatok za školský internát Doporučený

Oznamujeme žiakom a rodičom, že preplatok za školský internát, ktorý vznikol za mesiac apríl 2020, na základe prerušenia vyučovania na školách a školských zariadeniach z dôvodu šírenia respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19, bude presunutý na mesiac september 2020.

Vracia sa len žiakom 4. ročníka, ktorí ukončili školskú dochádzku, a tým, ktorí v budúcom školskom roku na školský internát nenastúpia.

Ing. Janka Zajoncová
zástupkyňa riaditeľa školy pre technicko-ekonomické činnosti

Čítať ďalej...

Platnosť preukazu žiaka ISIC/EURO26

Keďže sa blíži termín možnosti objednania revalidačnej známky, ktorá predlžuje platnosť Preukazu žiaka ISIC/EURO<26, uvádzame informácie k predlžovaniu platnosti pre budúci školský rok.

Platnosť Preukazu žiaka ISIC/EURO<26 sa predlžuje v dvoch krokoch:

1) Nalepením známky ISIC 09/2021, ktorú si všetci žiaci môžu objednať od 1.6.2020.

Známku ISIC 09/2021 si žiak/jeho rodič môže objednať cez internet na stránke www.objednaj-preukaz.sk (známka príde žiakovi domov, platí sa poštovné). Od druhej polovice augusta (posledný augustový týždeň) bude možné objednať známky opäť aj cez školy. Kupónové knižky so špeciálnymi zľavami navyše, budú na školy posielané koncom augusta.

2) Poslaním SMS (3€) a priložením preukazu k školskému alebo verejnému terminálu od 1.6.2020. Školský terminál sa nachádza na sekretariáte riaditeľa školy. Zoznam verejných terminálov nájdete tu: https://isic.sk/aktivacia-dopravy-pocas-prazdnin/

Akékoľvek otázky rodičov a žiakov týkajúce sa predĺženia platnosti preukazov smerujte priamo na spoločnosti. Kontakty na spoločnosť TransData, ktorá zabezpečuje čipovú platnosť preukazu, a Združenie CKM SYTS, ktoré zabezpečuje vizuálnu platnosť preukazu, nájdete tu:

CKM SYTS: Jozef Škvarek 0908 964 055 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Simona Bezáková 0905 934 485 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Transdata: Jana Chovancová 0905 384 092 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Oznam pre rodičov:

loga

Viac informácií o preukazoch: https://isic.sk/preukaz-ziaka-ss-a-zs-isic-euro/

Čítať ďalej...

Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium Doporučený

Až po obdržaní rozhodnutia o prijatí na štúdium na našej SOŠ technickej môžete potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium jednoducho odoslať aj nasledujúcim online formulárom:

Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium

Zadajte iba 3-ciferný kód
Invalid Input
Prehlásenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium na SOŠT Poprad:
Invalid Input

Čítať ďalej...

Oznam pre uchádzačov o štúdium

Riaditeľ Strednej odbornej školy technickej, Kukučínova 483/12 v Poprade Vám na základe prihlášky na štúdium na tunajšej škole oznámi 3-ciferný kód Vášho dieťaťa listom, pod ktorým ho nájdete vo výsledkovej listine. Zoznamy uchádzačov, ktorí boli prijatí, a ktorí vyhoveli resp. nevyhoveli kritériám na prijatie pre všetky študijné a učebné odbory budú zverejnené na hlavnom vchode budovy školy a na stránke školy (www.sostpoprad.sk/) najneskôr 29. mája 2020.

Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača v prípade, že bol prijatý, doručí najneskôr do 3. júna 2020 Strednej odbornej škole technickej, Kukučínova 483/12 v Poprade, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium. Potvrdenie bude možné odoslať ako elektronický online formulár, príp. odovzdať do poštovej schránky, ktorá sa nachádza pri hlavnom vchode do budovy školy.

Ing. Ľubomír Rokos, riaditeľ školy

 

Čítať ďalej...

Deň učiteľov

„Človek sa môže stať človekom len pomocou výchovy, nie je ničím, iba tým, čím ho robí výchova.“
Johann Amos Comenius

tulipany vo vazeMilí kolegovia,
dovoľte mi v mene vedenia SOŠ technickej v Poprade a mojej osoby pri príležitosti Vášho sviatku Dňa učiteľov poďakovať Vám za zodpovednú a náročnú prácu, ktorú robíte pre naše deti, rodičov a celú spoločnosť. Zvlášť v týchto náročných časoch, ktoré postihli už celý svet.
Práca učiteľa má radostné, ale i ťažké chvíle. A teraz pociťujeme určite viac tých ťažkých. Pracovať v školstve nie je ľahké, vyžaduje si to znalosti, veľa trpezlivosti, umu, lásky, dobroty a porozumenia, ale na druhej strane je príťažlivé, prináša i veľkú radosť, tvorivosť, veľa zážitkov a učiteľovho kumštu v každej, aj mimoriadnej situácii zaujať a byť takto na diaľku kreatívny. Veď nie nadarmo sa hovorí, že:
„... jeden deň s dobrým učiteľom, je viac ako 100 dní samoštúdia.“

Práve v tomto náročnom období pre nás všetkých Vám chcem z celého srdca úprimne zaželať, aby sa tie ťažké chvíle z našej práce čo najrýchlejšie vytratili, a aby tých úsmevných bolo čo najviac, aj keď musíme byť všetci veľmi  trpezliví, zodpovední a obetaví.
Rád by som Vám zaželal všetko najlepšie do profesionálneho, ako aj osobného života, aby ste si svoj sviatok, ktorý sa oslavuje vždy 28. marca v deň narodenia pedagóga Jána Amosa Komenského, učiteľa národov, užili hlavne v pevnom zdraví so svojimi rodinami a na diaľku spolu so svojimi kolegami a samozrejme aj žiakmi a ich rodičmi. Nad mnohými skutočnosťami začneme premýšľať, až keď prechádzame niečím negatívnym, už či je to choroba, bolesť, samota, strata, ani si neuvedomujeme, že možno aj to negatívne je našim učiteľom, ktorý nás učí pokore, súcitu a láske, ... Pri príležitosti nášho spoločného sviatku ešte raz ďakujem celému kolektívu, všetkým našim pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom, ktorí sa rozhodli venovať svoj profesionálny potenciál, znalosti, ale i srdce práci, ktorá vychováva našu budúcu generáciu a prajem Vám naďalej veľa pracovného elánu, tvorivých síl a životného optimizmu.

Ing. Ľubomír Rokos, riaditeľ školy

Čítať ďalej...

Vyučovanie na školách je prerušené do odvolania Doporučený

Zdroj: Vyhlásenie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR

Vyučovanie na školách bude prerušené až do odvolania, uviedol dnes na tlačovej konferencii po rokovaní vlády SR minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Rozhodol o tom Úrad verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu.

„Písomné maturity" sa v tomto školskom roku neuskutočnia, interná časť maturitnej skúšky, teda "ústne maturity", by sa mala konať do dvoch týždňov od obnovenia výučby. Interná maturita sa bude konať v termíne do 30. júna 2020. Pre školský rok 2019/2020 sa ruší aj Testovanie-9, teda monitor, ktorý píšu žiaci deviateho ročníka a žiaci štvrtého ročníka osemročných gymnázií.

„Budem robiť všetko preto, aby sme školský rok štandardne ukončili. Možno to situácia s vírusom skomplikuje, ale ja verím, že to spoločne zvládneme a hlavne ostaneme zdraví. Chcel by som tiež ubezpečiť učiteľov a rodičov, že neprebrané učivo nebudeme považovať za problém a presunieme ho do ďalšieho ročníka," ubezpečuje minister školstva.

Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna. Posúvajú sa aj termíny zápisov do základných škôl. Tie by sa mali uskutočniť v druhej polovici apríla, od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí. Podávanie žiadostí do materských škôl bude prebiehať od 30. apríla do 31. mája 2020.

Čítať ďalej...

Oznam pre verejnosť Doporučený

V zmysle usmernenia ministerky školstva zo dňa 12. marca 2020 má byť vyučovanie prerušené v období od 16. do 27. marca 2020. Na uvedené obdobie vydávam pre verejnosť tieto pokyny: 

- Prísny zákaz vstupu do všetkých budov školy tu nezamestnaným osobám, vrátane študentov a rodičov,
- administratívnu agendu bude škola vybavovať na základe žiadostí doručených elektronicky, písomne (poštou, príp. do schránky pri vstupe do školy) alebo telefonicky, najlepšie po vzájomnej dohode deň vopred na telefónnych číslach: 052/788 08 11, klapky 19, 21, 10, 22, 35, 40, 44,
- ak to bude nevyhnutné je vstup do budov dovolený iba v ochranných rúškach!
Čítať ďalej...