Varovanie
  • JUser: :_load: Nemôžem načítať používateľa s ID: 578

Komplexná modernizácia a prestavba odborného vzdelávania

  • Napísal(a) 

Hlavným cieľom projektu je pokračovanie v budovaní modernej strednej odbornej školy v oblasti strojárstva a informačných technológií, ktorá by obstála v konkurencii stredných škôl a stala sa žiadanou pre žiakov, ich rodičov a zamestnávateľov. Ďalším cieľom je zabezpečiť, aby absolventi počas štúdia na škole mali prístup k aktuálnym informáciám v súlade s najnovšími poznatkami techniky a tiež v súlade s potrebami trhu práce, čím sa rozšíri ich vzdelanostný obzor a zvýši sa ich záujem o celoživotné vzdelávanie. V neposlednom rade zabezpečiť úzku spoluprácu s podnikmi, a tak aktuálne reagovať na ich požiadavky, zapracovať ich do Školských vzdelávacích programov pre jednotlivé odbory, vytvárať nové, prípadne inovovať profilové odbory pre lepšie uplatnenie absolventov.

Projekt potrvá od 1. marca 2014 do 31. augusta 2015.

Manažér projektu: Mgr. Beáta Bodišová, riaditeľka školy
Stav projektu: Ukončený