Projekt Erasmus+ - IMPROVE YOUR SKILLS!

  • Napísal(a)  Ing. Božka Garamsegyová

Študenti Strednej odbornej školy technickej v Poprade mali možnosť zúčastniť sa pracovnej stáže v meste Portsmouth vo Veľkej Británii, a to vďaka projektu ERASMUS+  s názvom “IMPROVE YOUR SKILLS”. Erasmus + sa, okrem iného, zameriava na zlepšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy v celej Európe, poskytovanie príležitostí pre študentov absolvovať stáž v zahraničí. Pomáha organizáciám odborného vzdelávania a prípravy vybudovať strategické partnerstvá s inými organizáciami a podnikmi na vytvorenie úzkych väzieb medzi vzdelávaním a odbornou prípravou a svetom práce. 

Pobyt našich študentov sa začal dňa 4.októbra 2015, keď prvá skupina študentov a dvoch učiteľov  odletela z letiska v Poprade a pristáli na letisku Luton, odkiaľ boli odvezení do samotného mesta Portsmouth, kde všetkých študentov rozviezli do rodín, v ktorých boli ubytovaní.

Študenti počas svojho pobytu pracovali vo firmách, ktoré boli vyberané podľa ich odboru (grafik digitálnych médií, mechanik počítačových sieti a programátor obrábacích a zvárací­ch strojov a zariadení).

Do svojho zamestnania museli každý deň cestovať samostatne a na tento účel mali predplatené karty. Cez víkendy boli naplánované výlety do Londýna a do historickej časti mesta. Študenti mali možnosť pozrieť si výhľad zo 170 m vysokej Spinnaker Tower a navštíviť múzeum Dňa D. Museli sme si aj zvyknúť na jazdu, na ako to Angličania nazývajú“správnej” strane cesty, ľahké obedy a veľké večere, dať znamenie šoférovi autobusu, aby zastavil a poďakovanie za jazdu, ale aj na nutnosť komunikácie po anglicky, či novú menu.

Všetkým študentom sa podarilo úspešne absolvovať túto pracovnú stáž a získať tak nové skúsenosti do života, a to nielen toho pracovného.  A čo si vážime najviac?  Pocit samostatnosti,  ktorému by sa mal naučiť každý mladý človek.

Jednotlivé články z projektu: https://www.sostpoprad.sk/skola/informacie/projekty/itemlist/tag/erasmus%20plus

Dominik Henkeľ a Ing. Božka Garamsegyová