Škola rodinných financií

Projekt zameraný na školenia pre našich žiakov z oblasti poskytnutia vedomosti zo sveta financií a sprmosti z oblasti ekonomiky a finančného vzdelávania zameraného na hospodárenie s peniazmi, komunikáciu s bávneho hospodárenia. Žiaci majú možnosť prostredníctvom realizovaných prednášok rozšíriť si svoje vedoankou, môžnosti zhodnotenia financií a naučiť ich ako si hľadať prácu po skončenčení strednej školy.

Projekt trval: od 1. apríla 2013 do 31. októbra 2013, od 8. apríla 2010 do 30. júna 2010

Manažér projektu: Ing. Peter Fillo
Stav projektu: Ukončený

SME V ŠKOLE - pri vyučovaní témy Bankový systém a jeho fungovanie

Cieľom projektu bolo osloviť študentov III. ročník bankovou témou. Študenti sa za dané obdobie oboznámili s fungovaním bankového systému na SR. Získali prehľadné informácie o princípoch fungovania jednotlivých bánk a Národnej banky Slovenska. Oboznámili sa so základnými bankovými pojmami, ako sú: úrok, úroková istina, debetná a kreditná platobná karta, veriteľ, dlžník, pôžičky, hypotéky, typy vkladov a pod.. Získali potrebné informácie o princípoch fungovania Národnej banky Slovenska a o jej jednotlivých politikách (monetárnej a fiškálnej politike).

Manažér projektu: Ing. Peter Fillo
Stav projektu: Ukončený

SME V ŠKOLE - pri vyučovaní témy Environmentálna výchova

Témou projektu bolo oboznámiť študentov s problematikou enviromentálnej výchovy, ktorá sa postupne stáva témou číslo jedna mnohých diskusií. Študenti boli oboznámení s jednotlivými problémami ako sú: globálne otepľovanie, skleníkový efekt, kyslé dažde, ničenie ozónovej vrstvy, znečisťovanie vody, pôdy, ovzdušia... Jednotlivé problémy si žiaci overovali v pracovných zošitoch, ktoré boli súčasťou projektu.

Manažér projektu: Ing. Peter Fillo
Stav projektu: Ukončený