SME V ŠKOLE - pri vyučovaní témy Bankový systém a jeho fungovanie

Cieľom projektu bolo osloviť študentov III. ročník bankovou témou. Študenti sa za dané obdobie oboznámili s fungovaním bankového systému na SR. Získali prehľadné informácie o princípoch fungovania jednotlivých bánk a Národnej banky Slovenska. Oboznámili sa so základnými bankovými pojmami, ako sú: úrok, úroková istina, debetná a kreditná platobná karta, veriteľ, dlžník, pôžičky, hypotéky, typy vkladov a pod.. Získali potrebné informácie o princípoch fungovania Národnej banky Slovenska a o jej jednotlivých politikách (monetárnej a fiškálnej politike).

Manažér projektu: Ing. Peter Fillo
Stav projektu: Ukončený

SME V ŠKOLE - pri vyučovaní témy Environmentálna výchova

Témou projektu bolo oboznámiť študentov s problematikou enviromentálnej výchovy, ktorá sa postupne stáva témou číslo jedna mnohých diskusií. Študenti boli oboznámení s jednotlivými problémami ako sú: globálne otepľovanie, skleníkový efekt, kyslé dažde, ničenie ozónovej vrstvy, znečisťovanie vody, pôdy, ovzdušia... Jednotlivé problémy si žiaci overovali v pracovných zošitoch, ktoré boli súčasťou projektu.

Manažér projektu: Ing. Peter Fillo
Stav projektu: Ukončený