IV. A, 2016-2020, 1. skupina

Deň otvorených dverí 2020 - zostrih a reportáž

Deň otvorených dverí 2020 - krátky zostrih

Beseda s režisérom Majerčíkom

Beseda s Matúšom Fogašom - webdizajnérom z USA

Animácia o študijných odboroch na SOŠT Poprad

Príspevok TV Poprad o DOD 2019

Deň otvorených dverí 2019

Jozef Gallik, výroba vlastného CNC sústruhu, Celoštátne kolo SOČ

Reportáže z dňa Prešovského samosprávneho kraja

IV. A (2015-2019), morphing tvárí

Stretnutie Európskej iniciatívy Catching-up

Deň otvorených dverí 2018

Grafici digitálnych médií (2014-2018)

Deň otvorených dverí 2017

Príspevok TV Poprad o dni otvorených dverí

Príspevok TV Poprad o duálnom vzdelávaní

Exit Tour 2016 na SOŠT Poprad

Ponuka vzdelávania na SOŠT Poprad

Deň otvorených dverí 2016

Deň otvorených dverí 2014

Deň otvorených dverí 2013

50. výročie školy

Maturitné tablá

Exit Tour 2012 na SOŠT Poprad