Stravovanie v školskej jedálni

V budove, kde sa nachádza penzión a školský internát, je na prízemí­ jedáleň, ktorá je v prevádzke počas celého dňa. Každý žiak, ktorý ma záujem sa stravovať v školskej jedálni, musí vyplniť prihlášku a odovzdať ju vedúcej jedálne.

jedalenjedalen

Od 1. 9.  2018  je zmena čísla účtu na stravovanie, t.j. SK49 0900 0000 0051 4662 4345 (Slovenská sporiteľňa).   Lístky sa vydávajú v školskej kuchyni na celý mesiac s tým, že žiaci sa neprihlasujú na obed, ale sa odhlasujú. Čiže ak žiak raz zaplatí celý mesiac, tak musí aj každý deň chodiť na obed, ak nechce obed, tak sa musí odhlásiť do 7.15 hod. v ten deň na tel. čísle 052/788 08 41, alebo osobne u vedúcej jedálne.

Poplatky a spôsob platby za stravu

Za stravu v školskej jedálni sa platí mesiac vopred z účtu trvalým príkazom alebo poštovým peňažným poukazom U, ktorý dostanete u vedúcej jedálne, vychovávateľa alebo na pošte, prípadne cez internet banking vždy do 1. nasledujúceho mesiaca.

Obed pre žiakov školy: obed 1,35 € (trvalý príkaz na celý mesiac 27 €).

Pre žiakov ubytovaných na školskom internáte: raňajky a desiata 0,95 €, obed 1,35 €, večera a olovrant 1,18 €, spolu za celodennú stravu 3,48 €  (trvalý príkaz na celý mesiac 69,60 €).

Stravovanie pre zamestnancov a žiakov prebieha v čase od 11.15 do 13.45 h

Informačmý systém pre evidenciu a odhlasovanie stravy nájdete na tejto stránke  (meno používateľa: priezviskomeno, heslo používateľa: variabilný symbol).
Obedy si stravníci môžu odhlásiť/nahlásiť  aj telefonicky do 7.30 h.  na tel. čísle 052/ 788 08 43, 052/ 788 08 41.

Jedálny lístok:  aktuálny týždeň  |  nový týždeň

Zoznam alergénov a ich označenie:

1. OBILNINY obsahujúce lepok a výrobky z nich
2. KÔROVCE a výrobkov z nich 
3. VAJCIA a výrobky z nich 
4. RYBY a výrobky z nich 
5. ARAŠIDY a výrobky z nich 
6. SÓJA a výrobky z nej 
7. MLIEKO a výrobky z neho 
8. ORECHY a výrobky z nich 
9. ZELER a výrobky z neho 
10. HORČICA a výrobky z nej 
11. SEZAM semená a výrobky z nich 
12. SIRIČITANY sušené ovocie, ovocné konzervy, výrobky zo zemiakov