Termíny prázdnin pre šk. r. 2017/2018 Doporučený

Dokument bez názvu

Prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

jesenné

27. október 2017

(piatok)

30. október

31. október 2017

2. november 2017

(štvrtok)

vianoč

22. december 2017

(piatok)

23. december 2017

– 5. január 2018

8. január 2018

(pondelok)

polroč

1. február 2018

(štvrtok)

2. február 2018

(piatok)

5. február 2018

(pondelok)

 

jarné – prešovský

23. február 2018

(piatok)

26. február –

2. marec 2018

5. marec 2018

(pondelok)

veľkonoč

28. marec 2018

(streda)

29. marec

3. apríl 2018

4. apríl 2018

(streda)

letné

29. jún 2018

(piatok)

2. júl

31. august 2018

3. september 2018

(pondelok)