Praktická maturita - GDM

  • Napísal(a)  Ing. Erik Mašlej

Tematické okruhy pre maturitné projekty:

Dokumentácia k projektu + CD, DVD:


V danom odbore sa maturuje formou maturitného projektu, na ktorom žiaci pracujú počas odborného výcviku na základe propozícií každého projektu. Súčasťou každého maturitného projektu je aj dokumentácia.