Výsledky prijímacieho konania v 1. kole

  • Napísal(a)  Ing. Ľubomír Rokos, riaditeľ SOŠT
  • Prečítané 1770 krát
Zverejňujeme zoznam žiakov, ktorí vyhoveli, resp. nevyhoveli kritériám pre prijímacie konanie v 1. kole prijímacích skúšok 14. mája 2018.

Ing. Ľubomír Rokos, riaditeľ SOŠT