Kritéria pre prijatie v šk. r. 2019/2020 Doporučený

  • Napísal(a)  Ing. Ľubomír Rokos, riaditeľ SOŠT
  • Prečítané 1291 krát

Kritériá pre prijatie uchádzačov o štúdium v šk. r. 2019/2020:

Poznámka: kritériá pre prijatie uchádzačov o štúdium v školskom roku 2019/2020 boli schválené na pedagogickej rade 29.01.2019 a na rade školy 05.03.2019. Odbor školstva ich musí odsúhlasiť do 30.03.2019.