Uplatnenie po štúdiu

Grafik digitálnych médií

V štátnych a súkromných podnikoch, v štátnej službe, vo verejnej službe a v samopodnikateľskej činnosti. V zamestnávateľských organizáciách, ako sú tlačiarne, reprodukčné štúdiá, reklamné agentúry, vydavateľstvá a redakcie periodík, spoločnosti špecializujúce sa na tvorbu webových stránok a internetových obchodov alebo na 3D modelovanie a vizualizáciu. Absolventi sa môžu uplatniť aj ako správcovia internetových stránok v spoločnostiach a  ako špecialisti v oblasti internetového marketingu, ktorý zahŕňa všetky činnosti na internete, ktoré vedú k predaju výrobku, alebo služby.

Mechanik počítačových sietí

Absolventi študijného odboru mechanik počí­tačových sietí sú pripravovaní­ tak, aby po absolvovaní nástupnej praxe mohli pracovať v podnikoch, firmách a súkromne podnikať v týchto oblastiach:

Výrobná oblasť:
- montáž počí­tačov a periférnych zariadení­,
- montáž počítačových sietí­.

Servisná oblasť:
- diagnostika, údržba a opravy počí­tačov a periférnych zariadení­,
- diagnostika, údržba a opravy počí­tačových sietí­.

Absolventi sa môžu uplatniť aj v oblasti:
- správy lokálnych počí­tačových sietí,
- tvorby www stránok.

Programátor obrábacích a zvárací­ch strojov a zariadení

Absolventi študijného odboru programátor obrábacích a zvárací­ch strojov a zariadení sú pripravovaní­, aby po absolvovaní nástupnej praxe mohli pracovať v podnikoch a firmách na nasledujúcich pracoviskách:

Výrobná oblasť:
- obsluha klasických obrábacích strojov a zariadení - ručné zváranie materiálov,
- programovanie a obsluha NC stroja,
- obsluha automatizovaných a poloautomatizovaných zariadení na zváranie,
- programovanie a obsluha priemyselného zváracieho robota.

Absolventi sa môžu uplatniť aj v oblasti:
- technologickej prípravy výroby - technológ, príprava výroby,
- konštrukčnej prí­pravy výroby - konštruktér,
organizácie a riadenia - výrobný dispečer, technický kontrolór, majster.